Duyarlılık (Sensitivity): Genellikle lux olarak belirtilir. 1vp-p video işareti oluşturmak için görüntü algılayıcı üzerine düşmesi gereken ışık miktarıdır. Ama daha sıklıkla lensin üzerine düşen ışık miktarı olarak belirtilir. Bu yüzden kullanılacak lensin ışık iletme değerinin bilinmesi gereklidir.

Dwell Time: Bir değiştirme anahtarının bir kameradan ötekine geçmeden önce o kamerayı görüntülediği süre. Genellikle değişken bir ayarlamadır
(UPS)Uninterrupted power supply: Elektrik kesintisi halinde sisteme enerji sağlayan teçhizat. Batarya ya da yedek motor jeneratörlerinden oluşabilir

DD (Direct Drive): Kameradan video sinyalini değil DC gerilimini alan lenslerdir.

Digital Signal: İkili data bit lerinden oluşan video sinyalidir.1 ve 0 lardan oluşmaz.Başladığı noktadan depolanacağı noktaya oradan da dijital veya analog gösterime dönüşeceği noktaya gider.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Network yöneticilerinin IP adreslerinin görevlerini merkezden yönetmesini sağlayan protokoldür.

DVR (Dijital Kayıt Cihazı): PVR (Personal Video Recorder) yada HVR (Hard disk Video Recorder) olarak da bilinir.Video kayıtlarının dijital olarak depolandığı hard diskleri olan geri sarma,durdurma ve gerçek zamanlı kayıt yapabilen ekipmanlardır.

Decibel dB: İki sinyalin güç yada voltaj oranıdır.Sistemdeki kullanılışı ise aynı empedanstaki değerleri üzerinden oranlanmasıdır.Decibel kayıp yada kazancı ise voltaj oranının logaritma 10 tabanında 20 katı yada güç oranının logaritma 10 tabanında 10 katıdır.

EE/AI Switch EE: Manual Elektronik Işık Kontrolü modu (Auto Iris Lens Kullanıldığında Bu Seçenek Seçilmeli) Burda CCD sensör üzerine düşecek ışığı oto iris lens ayarlamaktadır. AI = Otomatik Işık Kontrolü (Auto İris Olmayan lens Kullanıldığında Bu Seçenek Seçilmelidir.) Burada ise oto iris olmayan lens kullanıldığında CCD üzerine düşen ışıktan yararlanmayı kamera kendisi otomatik olarak ayarlamaktadır.

Electronic İris (El): Auto iris lenslerin bir uyarlaması olup auto yerine sabit lenslerin kullanımına olanak sağlar.(Kamera shutter ayarını yapar.)

Eclipse: Güneş tutulması gibi ışık yayan objeyi karartıp etrafındaki diğer cisimlerin görüntülerini netleyen sistemdir.Örneğin plaka okunan bir sistemde araçların farlarının üzerini kameranın siyah bir leke şeklinde karartıp plakanın parlamasını engellemesi

F – STOP: Merceğin ışık toplama yeteneği. F- sayısı ne kadar küçükse mercekten geçen ışık miktarı da o kadar fazladır.

Fiber optic: Video, audio ya da verileri uzun mesafelere iletmek amacıyla ışığı, cam ya da plastik gibi uzun, esnek fiber aracılığıyla iletme süreci

Field (alan) : Bir çerçevenin 312 1/2 satırdan oluşan yarısı. Her saniye 50 alan oluşturulur

Gen lock: Harici senkronizasyon. Her kameraya, üzerinde senkronizasyon darbeleri taşıyan ayrı bir koaksiyel kablo çekilir ve böylece her kameranın alanları (field) aynı anda üretmesi sağlanır. Sistemde switcher kullanıldığında ekrandaki kaymaların önüne geçilir ve multiplexer'larda update zamanı artar.

Flickerless: Titreşim önleme.

Frame (Çerçeve): Bir resim karesidir.Bir CCD chip NTSC standartında saniyede 30 frame, PAL standartta 25 frame üretir.Bir frame iki ayrı alanın karşımından oluşup NTSC’de 525 line,PAL’da 625 line dan ibarettir.

FPS (Frame Per Second): 1 saniyede işlenen resim (frame) adedi.

FCC (Federal Communications Commision): Uluslar arası radio,televizyon,uydu ve kablo üzerinden iletişim politikalarını belirleyen bağımsız federal bir komisyondur.

Gizli Kameralar :Yüzey yada gömme biçiminde iki tipi ve monte edileceği yerin özelliklerine göre muhtelif boyları olan kamera türüdür.

Horizontal resulation: Bir video monitördeki yatay satır sayısı

H.264: Video kayıt esnasında kullanılan en yeni data sıkıştırma yöntemi olup diğer bir adı ise MPEG-4 part 10 dur.Bu formatta sıkıştırılan videolar daha az yer kaplar.

Hertz (Hz): Değiken bir sinyalin saniyedeki tekrar sayısı.